ZAJĘCIA PROWADZONE W NASZEJ SZKOLE

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z PREZENTACJĄ O NASZEJ SZKOLENa zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniowie uczą się takich umiejętności i wiadomości, aby:

-  mogli porozumiewać się z otoczeniem

- umieli zaspokajać swoje potrzeby życiowe

- mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty

-  byli samodzielni i zaradni w życiu codziennym

- mogli uczestniczyć w różnych formach życia społecznego

Prowadzone są następujące zajęcia:

Swoje zainteresowania i predyspozycje uczniowie rozwijają na zajęciach pozalekcyjnych:

Aby wzbogacić ofertę zajęć dla uczniów szkoła uczestniczy w wielu projektach i grantach edukacyjnych. W celu aktywnego poznawania szerszego środowiska społeczno – przyrodniczego oraz praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości i umiejętności organizowanych jest wiele wyjazdów i wycieczek. W szkole organizowanych jest wiele imprez tematycznych i okolicznościowych. Na imprezy te zapraszamy do aktywnego udziału rodziców uczniów.

Uczniowie należą do sekcji  Olimpiad Specjalnych „Delfinek” i trenują następujące dyscypliny sportowe:

Szkoła aktywnie współpracuje z innymi szkołami z terenu woj. opolskiego, organizując i uczestnicząc w zajęciach integracyjnych różnego rodzaju.

Nasza szkoła dużą wagę przywiązuje do wychowania patriotycznego. Prowadzimy profilaktykę zdrowotną na co dzień na zajęciach oraz w formie ciekawych imprez, np. „Nie palę, bo...”. 

W celu prewencji i poprawy bezpieczeństwa co roku uczniowie spotykają się z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Op.